blog.jokielowie.com

Let's play with technology

Mierzenie podstawowych danych środowiskowych w naszym mieszkaniu – temperatury oraz wilgotności to jedno z najpopularniejszych zastosowań powszechnie dostępnych czujników dla Raspberry Pi (RPi), Orange Pi (OPi) czy ESP8266. Kolejnym krokiem było dodanie pomiarów SMOGu, dziś zajmiemy się dwoma nowymi i bardzo ciekawymi czujnikami jakości powietrza.
20171126_232252-1380x770
UWAGA: Pamiętajmy o podstawach bezpieczeństwa pracy z substancjami niebezpiecznymi – są nie tylko trujące w odpowiednich stężeniach, ale także łatwopalne!

Domoticz od początku swojego istnienia próbował pogodzić wiele różnych celów:

  • dostępność różnych wtyczek i sprzętu
  • pomysły na automatyzację użytkowników
  • skrypty (LUA i niedawno Python) i mechanizmy if, then, else
  • integrację gotowych rozwiązań firm trzecich
  • integrację bibliotek open-source
  • obsługę różnych platform sprzętowych, w tym SBC, które często mają własne ograniczenia sprzętowe oraz wydajnościowe


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (c) 2014-2024 Łukasz C. Jokiel, [CC BY-NC-SA 4.0 DEED](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)