blog.jokielowie.com

Let's play with technology

`[Aktualizacja 2017-06-07 – Dzielenie się danymi z zaprzyjaźnionymi radarami]
Wiele zmieniło się od ostatniego wpisu o śledzeniu samolotów przy użyciu wiadomości ADS-B. Pojawiły się nowe opcje dzielenia się danymi, znacznie uproszczona procedura instalacji oraz – opcjonalnie nowy sprzęt. Pozwala to...

Tym razem podłączymy do naszego Raspberry Pi moduł GSM. Dlaczego? Internet of Things, w skrócie IoT jak zauważył na krakowskim PLNOG17 Marcin Aronowski polega i zależy od sieci, które powinny być łatwo dostępne, a sama istota działania IoT musi odznaczać się małym kosztem energetycznym. Być może, stwierdził, 3G odejdzie ale 2G z tego powodu pozostanie. Nie potrzebujemy ogromnego pasma – wystarczą nam kilobity na sekundę. Podłączenie 2G jest dziś najtańsze w realizacji (również ze względu na koszt modułu i karty SIM z planem od operatora).

Dlatego postaram się pokazać Wam jak łatwo podłączyć bardzo tani moduł GSM Neoway M590. To proste urządzenie, które jest modemem GSM (2G).

Nauczymy się wysyłać SMS oraz będziemy się za jego pomocą łączyć z Internetem.

Wracamy do prostych i szybkich rozwiązań! Stacja pogodowa lub system nawadniania – nie może obejść się bez wykrywania deszczu, wody czy nawet śniegu. Możemy do tego użyć czujnika FC-37 (występuje też pod nazwami: YL-38 lub MH-RD, lub po prostu podobny do tego na zdjęciu)

Czego będziemy potrzebować?

czujnik deszczu typu FC-37/MH-RD (rain drop/snow sensor) – koniecznie z pinem oznaczonym D0, cena od 2 do 5PLN
ESPEasy pracujące na ESP8266 z poprzednich przykładów:

Previously we played around the SSD1306 OLED display as side display for Raspberry Pi. The author of ESP Easy – Richard ten Klooster (https://github.com/ESP8266nu/ESPEasy) – recently updated his project to include new sensors, so today we will update our DHT22 enabled remote sensor for Domoticz with display and light metering. Our weather station will get a remote display.

I’ve created bundle of sensors to allow both temperature and humidity measurement in a small shack for chopped wood - but also to light the way to it after dark via LED lamp. Also I was interested in stability of ESPEasy with DHT22, BH 1750 and OLED I2C display.

[Aktualizacja: 30.07.2017 – najnowsza wersja stabilna domoticza obsługuje już BME280, więc skrypt nie jest już dłużej potrzebny! Aby wybrać BME280 w Menu Sprzęt – dodaj I2C Sensors, a następnie wybierz BME280]
Program jest modyfikacją: https://bitbucket.org/MattHawkinsUK/rpispy-misc/raw/master/pyt...

Pomiar temperatury to jeden z pierwszych dodatków do domoticza. Zadanie jest bardzo proste i pozwala w wersji przewodowej na podłączenie kilku termometrów przez system 1-wire. 1-wire oznacza, że termometr posiada oprócz zasilania – jeden przewód fizyczny, przez który przekazuje dane, a magistrala 1-wire obsługuje weryfikację przekazywanych danych.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (c) 2014-2024 Łukasz C. Jokiel, [CC BY-NC-SA 4.0 DEED](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)